© 2017 Stenyk Polska Sp. z o.o.

Stenyk Polska Sp. z o.o. | Domaniewska 37 | Warsaw, 02-672 | info@stenyk.eu | Tel: (+48) 695 713 410

Deski tworzone w całości z jednej kłody drewna dębowego poddanej odpowiedniej obróbce. Łączenie elementów za pomocą pióra i wpustu pozwala stworzyć stabilną konstrukcję podłogi.

A - Lico deski

B - Czterostronna faza 1,5x1,5mm

C - Pióro i wpust

D - Nacięcia rozprężające

Całkowita grubość: 20, 22 mm

Dwuwarstwowe deski składające się z dębowej warstwy wierzchniej (3, 4 lub 6 mm) połączonej ze sklejką brzozową. Łączenie elementów za pomocą pióra i wpustu pozwala stworzyć stabilną konstrukcję podłogi.

A - Sklejka brzozowa

B - Dębowa warstwa wierzchnia (3, 4 lub 6 mm)

C - Czterostronna faza 1,0x1,0mm

D - Pióro i wpust

E - Nacięcia rozprężające

Całkowita grubość: 16, 21 mm